Regulamin Schroniska

REGULAMIN SCHRONISKA DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT W DOBREJ

OBOWIĄZUJĄCY od dnia 27 stycznia 2023r.

Zarządzenie 1/2023 Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej z 27 stycznia 2023 r.

Regulamin Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej

Załącznik 1 Procedura postępowania

Załącznik 2 Karta ewidencyjna zwierzęcia

Załącznik 3 Zobowiązanie adopcyjne

Załącznik 4 Cennik

Załącznik 5 Regulamin Wolontariatu

Załącznik 6 Regulamin porządkowy

Załącznik 7 Ankieta przed adopcyjna PSY

Załącznik 8 Ankieta przed adopcyjna KOTY

*******************************************************************************************************************

 

 

ZARZĄDZENIE 6.2020   Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej z dnia 21.09.2020 r. 

ZARZĄDZENIE 4/2019  Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej z dnia  01.07.2019 r.

ZARZĄDZENIE 6/2017 Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej z dnia 2 października 2017 r.  

Załącznik Nr 1    PROCEDURA POSTĘPOWANIA

Załącznik Nr 2    KARTA EWIDENCYJNA ZWIERZĘCIA

Załącznik Nr 3     ZOBOWIĄZANIE ADOPCYJNE

Załącznik Nr 4     CENNIK

Załącznik Nr 5     REGULAMIN WOLONTARIATU

Załącznik Nr 6     REGULAMIN PORZĄDKOWY

 

 ZARZĄDZENIE NR 2/2017 Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej z dnia 31 marca 2017 r. 

                                                             REGULAMIN PORZĄDKOWY

 

ZARZĄDZENIE 5/2013 z 27.11.2013 r.    Dyrektora Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej z dnia 27 listopada 2013 r.

     ZAŁACZNIKI DO ZARZĄDZENIA 5/2013