Lekarz weterynarii -oferta pracy

   O G Ł O S Z E N I E

 O NABORZE NA  STANOWISKO

    Lekarz weterynarii 

w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej

ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra

 1. Forma zatrudnienia - umowa o pracę na zastępstwo
 2. Wymiar czasu pracy - pełny wymiar czasu pracy
 3. Zatrudnienie nastąpi od dnia 01.10.2023r. z możliwością przesunięcia terminu zatrudnienia wg. potrzeb pracodawcy,      Wymaganie niezbędne:

         1. Obywatelstwo polskie.

         2. Wykształcenie wyższe weterynaryjne, prawo wykonywania zawodu lekarza weterynarii oraz wpis do rejestru członków wojewódzkiej izby  lekarsko-weterynaryjnej.

        3. Co najmniej 3 letni staż pracy w zawodzie lekarza weterynarii, w tym praca ze zwierzętami (psy, koty).

        4. Wiedza praktyczną przy  przeprowadzaniu zabiegów sterylizacji i kastracji  psów i kotów.

        5. Znajomość przepisów ustaw oraz aktów wykonawczych.

Wymagania dodatkowe:

 1. Wysoka kultura osobista,
 2. Umiejętność planowania, sprawnej organizacji pracy i podejmowania decyzji,
 3. Komunikatywność, odporność na stres,
 4. Rzetelność dokładność, odpowiedzialność, systematyczność, komunikatywność,
 5. Umiejętność pracy w zespole,
 6. Prawo jazdy kat. B,
 7. Umiejętność obsługi programu Klinika XP
 8.  Dokumenty należy składać w siedzibie Schroniska dla Bezdomnych   Zwierząt ul. Zwierzyniecka 1, 72-003 Dobra lub na adres mailowy   schronisko@schronisko.dobraszczecinska.pl
 9. Dodatkowych informacji o naborze udziela Specjalista ds. kadr i adopcji w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej nr kontaktowy: 508 222 247