Informacja dotycząca zarządzenia

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować, iż z dniem 18 sierpnia 2020 r.  Pani Dyrektor Schroniska wydała zarządzenie nr 5/2020 w sprawie wprowadzenia obowiązków związanych z obsługą interesantów w Schronisku dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej.

W celu minimalizowania ryzyka zakażenia w trakcie epidemii SARS-CoV-2 Interesanci  Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej zobowiązani są:

  1. do noszenia osłony nosa i ust, ewentualnie przyłbicy,
  2. do dezynfekcji rąk przy wejściu do obiektu,
  3. do zachowania bezpiecznej odległości od innych osób przebywających w obiekcie,
  4. do ograniczenia do niezbędnego minimum czasu pobytu w obiekcie,
  5. do ograniczenia rozmów (w tym także używania telefonów komórkowych) w trakcie przebywania w obiekcie,
  6. do stosowania się do zaleceń obowiązujących w obiekcie.

Jednocześnie w celu ustalenia interesantów przybywających do  Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej prowadzona jest lista osób. Dane osobowe zamieszczone na liście, zbierane są w celu zapewnienia bezpieczeństwa w zakresie zdrowia zarówno dla pracowników jak i interesantów Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej. Lista, przechowywana jest w miejscu niedostępnym dla osób postronnych przez okres 30 dni od dnia  wizyty w schronisku, a następnie podlega zniszczeniu.

W związku z tym, aby umożliwić Państwu kontakt z naszymi podopiecznymi uprzejmie prosimy przed przybyciem do Schroniska o telefoniczny kontakt w celu umówienia się na konkretny dzień oraz godzinę.  tel. 508 222 247.

Po dotarciu do schroniska prosimy o poinformowanie nas telefonicznie o przybyciu.

Płyn dezynfekcyjny znajduje się na ścianie budynku głównego przy wejściu do biura.

Zapraszamy  serdecznie !!!!