Schronisko dzisiaj

W ostatnim czasie w naszym Schronisku zaszło kilka pozytywnych zmian którymi chcielibyśmy się z Państwem podzielić. Oprócz nowoczesnego budynku, pięknego otoczenia i wspaniałych warunków dla podopiecznych mamy możliwość zaoferowania Państwu dodatkowych atrakcji ...:)


W związku z dotacją otrzymaną z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Szczecinie, wszyscy odwiedzający Schronisko w Dobrej mogą obecnie skorzystać z multimedialnych atrakcji oraz licznych pomocy naukowych. Ze środków projektu doposażono salkę edukacyjną w m.in.: meble (stoły, krzesła), sprzęt IT, tablice informacyjne, tablice interaktywne, mikroskopy, modele i materiały dydaktyczne, niezbędne do prowadzenia zajęć edukacyjnych. Doposażenie salki edukacyjnej pozwoli na realizację spotkań, pogadanek, prelekcji na temat bezdomności zwierząt i opieki nad nimi. Umożliwi prowadzenie szeregu kampanii informacyjnych, warsztatów, lekcji z zakresu edukacji ekologicznej, ochrony przyrody, propagowania bioróżnorodności, zrównoważonego rozwoju. 

Program zajęć przewiduje spotkania dla różnych grup wiekowych: przedszkolnych, szkolnych, gimnazjalnych, prelekcje dla dzieci ze świetlic środowiskowych i ośrodków kultury. Edukacja dotyczyć będzie również dorosłych mieszkańców gminy.

Mamy wielką nadzieje, że Schronisko w Dobrej stanie się miejscem świetnej zabawy a przede wszystkim owocnej nauki dla dzieci i młodzieży. 

(Spotkania edukacyjne, wykłady oraz pokazy ze szkolenia psów prosimy umawiać pod tel. 508222247, 509698412).