Pomoc zwierzętom uchodźców z Ukrainy

Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej włącza się w pomoc zwierzętom uchodźców z Ukrainy.

  1.  Schronisko dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej będzie przyjmowało pod czasową opiekę psy, koty, które przyjechały z właścicielami na teren powiatu polickiego z Ukrainy, a teraz nie mogą pozostać razem z nimi w ich miejscach czasowego pobytu.
  2. Schronisko oferuje również bezpłatną pomoc weterynaryjną zwierzętom pozostającym pod opieką uchodźców z Ukrainy.
  3. Oferujemy również pomoc w postaci  karmy dla psów i kotów będących pod opieką uchodźców z Ukrainy.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt od poniedziałku do soboty w godz. 8.00-16.00 z biurem schroniska tel. 508 222 247 mail: schronisko@schronisko.dobraszczecinska.pl

Pomoc udzielana będzie zwierzętom osób, które posiadają status uchodźca.