• DOBRA

  SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

 • NOWE WARPNO

  SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

 • KOŁBASKOWO

  SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

 • POLICE

  SCHRONISKO DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT

Obrady Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt

dodano: 2020-02-04 12:07:03

Z inicjatywy Pani Poseł Katarzyny Piekarskiej w dniu 31 stycznia 2020 r. w Sejmie Rzeczpospolitej Polskiej odbyło się posiedzenie Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt. W obradach uczestniczyli przedstawiciele schronisk dla zwierząt, organizacji i fundacji związanych z ochroną zwierząt. W spotkaniu brała udział również  Dyrektor Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt w Dobrej Katarzyna Hermanowicz. Celem spotkania było wypracowanie przez Zespół propozycji zmian w przepisach dotyczących funkcjonowania schronisk dla zwierząt, a także propozycji zmian do ustawy o ochronie zwierząt. Szczegółową prezentację na temat sytuacji schronisk dla zwierząt przedstawił Pan Henryk Strzelczyk Dyrektor Schroniska „Na Paluchu”.  

Zaproponowano:

 1. Wprowadzenie obowiązku czipowania zwierząt oraz rejestrowania zwierząt w jednej bazie danych zaczipowanych zwierząt. Zadania związane z obowiązkiem czipowania prawdopodobnie spadną na samorządy.
 2. Wprowadzenie obowiązkowych szczepień przeciwko chorobom zakaźnym w Schroniskach. / zmiany do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt/
 3. Wprowadzenie zapisu dotyczącego obowiązkowej sterylizacji i kastracji wolno żyjących kotów, a nie tylko opieki nad wolno żyjącymi kotami i ich dokarmiania. Dodanie do obowiązku sterylizacji i kastracji zwierząt  w schroniskach zapisu o możliwości sterylizacji zwierząt po odbyciu 14 dniowej kwarantanny. Takiego zapisu nie ma i w przypadku psów, kotów rasowych i nieodebraniu ich przez właściciela schroniska mają problem czy sterylizować czy nie?
 4. Zalegalizowanie wszystkich azyli, przytulisk i innych miejsc przetrzymywania zwierząt. Wymaganie zgody - zezwolenia  na prowadzenie schronisk, azyli, przytulisk, a nie zgłoszenie zamiaru prowadzenia schroniska.
 5. Zmienić definicję schroniska, która doprecyzuje, iż schronisko to miejsce, w którym przebywa co najmniej 20 psów lub i co najmniej 50 kotów.
 6. Walka z komercyjnymi schroniskami. Zakaz prowadzenia schronisk przez podmioty komercyjne. Zaostrzenie przepisów dotyczących kontroli przez samorządy schronisk, z którymi gminy podpisują umowy.
 7. Wprowadzenie możliwości przekazywania odebranych decyzją wójta, prezydenta zwierząt do domów tzw tymczasowych. Odebrane zwierzę nie będzie musiało przebywać kilku lat w schronisku jako dowód w sprawie.
 8. Zaproponowano wprowadzenie obowiązkowego wolontariatu w schroniskach i  nacisk na samorządy oraz schroniska w prowadzeniu  intensywnej  edukacji dzieci i młodzieży.
 9. Zaproponowano wprowadzenie kategoryzacji schronisk dla zwierząt. Ranking i współzawodnictwo. Nadawanie statusu Schronisko Przyjazne Zwierzętom.  
 10. Wprowadzenie norm powierzchniowych dla zwierząt przebywających w schroniskach. / zmiany do Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych wymagań weterynaryjnych dla prowadzenia schronisk dla zwierząt/.

https://www.sejm.gov.pl/Sejm9.nsf/transmisje.xsp?unid=84BD5C0FB95BE01AC12584E9003CCCC0&fbclid=IwAR0v2FV4PXG8Toxkp1o95P6IQbig-8oXoL3htcK4q6lgf8h90N1FpLZmL3Y#

 

Wyszukiwarka


Dziś trafiłem

26/20

dodano: 2020-02-13 13:32:43

Opis:

W dniu 13.02.2020r. z miejscowości Dołuje trafił 3 letni pies, średni, czarny-podpalany. Czeka na odbiór przez właściciela. 

więcej »